Posts tagged ‘Batas Kelas’

3 August 2010

Glossary Agustus 2010


Barisan Aritmetika:  Barisan yang setiap sukunya sama dengan jumlah sebelumnya ditambah satu bilangan konstan: a, a+d, a+2d, …, a + (n-1)d, dengan a disebut suku pertama, d beda, dan a + (n-1)d suku akhir atau suku ke- n; bilangan bulat positif membentuk barisan aritmetika.

Barisan Bilangan:  Mengurutkan bilangan – bilangan menurut suatu aturan tertentu.

Barisan Geometri:  Barisan dengan nisbah setiap suku dengan suku sebelumnya sama; bentuk umum barisan geometri yang berhingga adalah { a, ar, ar², …, ar} dengan a unsure pertama, r pembanding, dan ar  suku terakhir.

Batas Kelas:  Nilai – nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain dalam statistika.

Belah Ketupat:  Jajar genjang yang semua sisinya sama panjang, dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya berimpit.